NRK reikt de politiek het NRK Manifest aan

Geplaatst op 11 juli 2016 om 15:03 uur
Brancheorganisatie Federatie NRK heeft zijn NRK Manifest verzonden aan de commissies van de politieke partijen die de verkiezingsprogramma's voor de tweede kamerverkiezingen in maart 2017 schijven. NRK zegt hiermee ‘concrete suggesties' aan te bieden die de commissies in hun verkiezingsprogramma's kunnen opnemen.

De Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie schrijft hierover: ‘Als jonge en innovatieve industrie steunen wij de politieke partijen bij hun streven de beste keuzes te kunnen maken voor een economische en een maatschappelijk dynamische ontwikkeling van ons land. Om onze opdracht en ambitie te kunnen realiseren is het van belang dat ook de politieke en maatschappelijke omgeving de juiste voorwaarden schept.'  In het Manifest heeft het NRK ‘concrete suggesties' aangeboden die de verkiezingscommissies in hun verkiezingsprogramma kunnen opnemen.  ‘De voorstellen die NRK in het Manifest heeft voorgelegd zijn concrete uitwerkingen van de VNO-NCW brochure NL Next Level, Investeren in de transformatie van Nederland en het programma Smart Industry', aldus de federatie.   

 NRK Manifest voor verkiezingsprogramma's Tweede Kamer maart 2017.

 
© KunststofenRubber.nl