KunststofenRubber.nl

Uitharding door licht ook bij zwarte acrylaat kleefstof bij Delo

19 juli 2016 om 13:52 uur - WINDACH

Delo Industrial Adhesives heeft zwarte kleefstoffen ontwikkeld die zich door licht laten uitharden. Zulke producten worden om optische of veiligheidsredenen gevraagd voor talrijke toepassingen, aldus Delo.


Voor uitharding door licht moet de kleefstof lichtdoorlatend zijn zodat de foto-initiatoren in de hele kleefstoflaag uiteenvallen en de verbinding kunnen starten. Omdat zwart een groot deel van het licht absorbeert, wordt de lichtdoorlaatbaarheid met een toenemende dikte van de laag per definitie minder. Maar het zwart gekleurde acrylaat Delo Dualbond GE4949 daarentegen kan in laagdikten tot 0,5 millimeter worden gebruikt. Behalve de snelle lichtuithardingscomponent is er nog een gering deel vochtuitharding geïntegreerd, waardoor de verbinding ook plaatsvindt in kleine schaduwzones.
Het acrylaat heeft een gemiddelde viscositeit, bezit dankzij zijn hoge rek zeer goede spanningcompenserende eigenschappen en bereikt op verschillende kunststoffen een goede stevigheid. Het is bijzonder geschikt voor gegoten en kleefstoftoepassingen van zwarte componenten. Het coaten van draden, het afdekken van opschriften, clip- of embleem- kleefstofverbindingen hoort daar net zo goed bij als het afdichten van aansluitklemmen.

 

Epoxyharsen

Bovendien heeft Delo ook eerste door licht activeerbare expoxyharsen zwart gekleurd en die laten zich in laagdikten tot zelfs een millimeter uitharden. Onbelichte delen kunnen worden uitgehard met een volgende uitharding met warmte. "Veel klanten vragen naar zwarte kleefstoffen die zich in de productie door licht laten uitharden", aldus Robert Saller, directielid bij Delo. "Dit was niet zo eenvoudig, maar we hebben nu succes geboekt. In de toekomst zullen we ons portfolio verder uitbreiden, in het bijzonder de zwarte, door licht uithardende epoxyharsen."  www.delo-adhesives.com

 

 

Via Twitter volgen wij ...