KunststofenRubber.nl

ARN publiceert duurzaamheidverslag 2015

15 juli 2016 om 12:23 uur - AMSTERDAM

De Nederlandse autoketen voldoet aan de Europese doelstelling door een recyclingprestatie van 97 procent te leveren in 2015. Een in belang toenemende zaak bij de recycling van auto's is het groeiende aandeel van allerlei kunststoffen en rubbers.


Autorecycling Nederland heeft in zijn duurzaamheidverslag de recyclingprestatie gepubliceerd van de Nederlandse autobranche over 2015. Dit is het jaar waarin volgens de Europese autowrakkenrichtlijn 95 procent hergebruik en nuttige toepassing moet zijn gerealiseerd. De Nederlandse autobranche zit daar met een resultaat van 97 procent boven. Dit is mogelijk, zo zegt ARN-directeur De Jong, door nauwe samenwerking binnen de autoketen - in het bijzonder met de autodemontagebedrijven en shredderbedrijven - onder regie van ARN.

 

Tien duizend ton kunststof

Directeur Arie de Jong: "Voor mij is deze mijlpaal het bewijs dat dat autorecycling iets is dat we alleen door nauwe samenwerking kunnen bereiken; daar ben ik trots op." De bijdrage van de PST-fabriek (PST: post shredder technologie)  in de totale recyclingprestatie van Nederlandse autowrakken wordt met de proeven die ARN vorig jaar heeft gedaan voor het eerst goed zichtbaar."  De fabriek heeft door in 2015 zo'n 43 duizend ton shredderafval  te verwerken, de laatste, lastige twaalf procenten behaald van de 97. De Jong: "Daarmee is de installatie een onmisbare schakel in de keten die nodig is om te blijven voldoen aan de doelstelling van 95 procent." De 43 duizend ton shredderafval die in de PST-fabriek is verwerkt, bestond voor maar liefst tien duizend ton uit kunststoffen en voor nog eens tien duizend ton uit vezels.

 

Nauwkeurig meetinstrument

De rapportage is mede onderbouwd door drie shredderproeven die ARN in 2015 heeft uitgevoerd in samenwerking met de drie shredderbedrijven in Nederland. De shredderproeven maken een nauwkeurige en betrouwbare berekening van het recyclingdeel van de shredderbedrijven en de PST-fabriek mogelijk.

 

Recyclingkosten voor Nederlandse wrakken verder omlaag

ARN blijft als uitvoeringsorganisatie de komende jaren in nauwe samenwerking met haar ketenpartners de regie voeren in de autorecyclingketen. ARN en haar opdrachtgever RAI Vereniging hebben hun overeenkomst vorig jaar met vijf jaar verlengd. Onderdeel van de hernieuwde afspraken is de verplichting om de recyclingkosten over de gehele keten verder omlaag te blijven brengen. De Jong: "De keten is volwassen geworden, met het vijfjarige bestaan van de PST-fabriek is de installatie definitief uit de opstartfase. Het is ons streven behalve van verlaging van kosten, de opbrengsten van de fabriek te verhogen door het produceren van hoogwaardigere materialen."

Het duurzaamheidverslag is hier te lezen.

 

Via Twitter volgen wij ...