KunststofenRubber.nl

Vrijwillige pensioenregeling kunststof- en rubberindustrie naar PGB

07 juli 2016 om 15:41 uur - DEN HAAG

Sociale partners in de kunststof-, rubber- en lijmindustrie hebben een principeakkoord gesloten met Pensioenfonds PGB over de uitvoering van hun vrijwillige pensioenregeling.


De bedrijfstakpensioenregeling wordt per 1 januari 2017 ondergebracht bij Pensioenfonds PGB. Daarvoor is op donderdag 7 juli een intentieovereenkomst ondertekend door vertegenwoordigers van NWBP, vakbonden FNV, CNV Vakmensen en De Unie en het bestuur van Pensioenfonds PGB.
Voorzitter Joan Hanegraaf van NRK: "Na meer dan vijftig jaar was het helaas niet meer mogelijk het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Kunststof- en Rubberindustrie zelfstandig te laten voortbestaan. We vinden dat bij een zelfstandige bedrijfstak ook een eigen pensioenregeling hoort. We zijn tevreden dat we als bedrijfstak op deze manier nog steeds een eigen pensioenregeling kunnen bieden aan de werkgevers en werknemers in onze sector."
Ook de vakbonden zijn verheugd dat werknemers in de sector via een eigen regeling zeggenschap houden over hun werknemerspensioen. Een goed collectief pensioen voor iedereen blijft de basis, aldus FNV, CNV en De Unie. Ook zijn zij tevreden dat de uitvoeringskosten omlaag gaan door de aansluiting bij een groot pensioenfonds.

 

Vrijwillige collectieve bedrijfstakregeling
In april van dit jaar hebben sociale partners in de sector nieuwe pensioenafspraken gemaakt voor 2017 en 2018. De belangrijkste veranderingen zijn de overgang naar Pensioenfonds PGB en een premie per bedrijf op basis van de sectorpremie die in de tweejarige cao is vastgesteld. De pensioenregeling voor de sector Kunststof- en Rubberindustrie is een vrijwillige, collectieve bedrijfstakregeling. Per 1 januari 2017 kunnen ook nieuwe bedrijven toetreden tot deze sectorregeling bij Pensioenfonds PGB.
Pensioenfonds PGB voert al langer regelingen uit voor individuele werkgevers in deze sector. Bestuursvoorzitter Ruud Degenhardt: "We zijn blij met de komst van de nieuwe deelnemers en werkgevers in de sector Kunststof- en Rubberindustrie. Deze uitbreiding past goed bij ons. Wij willen sociale partners een flexibele en toekomstbestendige oplossing bieden voor de uitvoering van hun regeling."

 

Via Twitter volgen wij ...