KunststofenRubber.nl

Van Gansewinkel en Shanks zetten in op fusie

07 juli 2016 om 09:38 uur - EINDHOVEN

Van Gansewinkel en Shanks willen samen een nieuwe Europese alliantie vormen voor afvalinzameling en recycling. Hiervoor is door beide bedrijven een voorovereenkomst getekend en de partijen gaan nu een periode van exclusiviteit in. Het is de verwachting dat de fusie nog dit jaar kan worden afgerond.


Na de succesvolle herfinanciering in 2015 blijkt het resultaat van Van Gansewinkel zich in 2016 positief te ontwikkelen, zo meldt de onderneming. De interesse die daarmee vanuit diverse marktpartijen ontstond, was voor Van Gansewinkel aanleiding de strategische optie van een verkoop te verkennen. Uit dit proces is een fusie met Shanks als beste optie naar voren gekomen en deze optie wordt nu op exclusieve basis door beide partijen uitgewerkt.
Ceo Marc Zwaaneveld van Van Gansewinkel hierover: "Een samenvoeging van Van Gansewinkel en Shanks heeft alle ingrediënten in zich om succesvol te zijn in recycling en waste management in Europa. De gezamenlijke hoeveelheid aan reststromen biedt de combinatie de mogelijkheid om een stevige positie in te nemen in de markt voor secundaire grondstoffen en levert een significante bijdrage aan de circulaire economie. Beide bedrijven zijn ook vandaag sterke partijen, met activiteiten en competenties die elkaar aanvullen. Bovendien ontstaat door de synergie een sterker bedrijfseconomisch fundament."

De (mogelijke) samenvoeging is onderworpen aan een aantal voorwaarden, waaronder goedkeuring door de Mededingingsautoriteiten. Nadere mededelingen zullen te zijner tijd worden gedaan.

 

Via Twitter volgen wij ...