KunststofenRubber.nl

Van Gansewinkel neemt nieuwe sorteerlijn in gebruik

04 juli 2016 om 09:52 uur

Van Gansewinkel investeerde ruim drie miljoen euro in de bouw van een nieuwe sorteerlijn aan de Nieuwe Hemweg in Amsterdam. De sorteerlijn maakt onderdeel uit van het Grondstoffencentrum Amsterdam, waar de afvalrecycler bijna 95% van het ingezamelde afval verwerkt tot grondstof voor nieuwe producten of energie. De nieuwe sorteerlijn maakt daarbij gebruik van ‘state of the art' scheidingstechnieken, wat het afval nog beter sorteert en verwerkt.


Het Grondstoffencentrum met de nieuwe sorteerlijn is afgelopen vrijdag 1 juli door Jacqueline Cramer, ambassadeur Circulaire Economie Metropoolregio Amsterdam en voormalig minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Geert Glimmerveen, directeur Van Gansewinkel Nederland, officieel geopend.


De bouw van de sorteerlijn benadrukt de groeiambitie van Van Gansewinkel in de regio en zijn circulaire ambitie om nog meer afval een tweede leven te geven. De nieuwe sorteerlijn maakt voor het realiseren van zoveel mogelijk nieuwe grondstoffen gebruik van onder andere moderne infrarood- en luchtscheidingstechnieken.

 

De nieuwe sorteerlijn verwerkt iedere week ruim 4.000 ton afval tot grondstof voor nieuwe producten of een brandstof. In de eerste fase van het afvalverwerkingsproces scheiden grote zeven het binnengekomen afval op fractiegrootte, waarna magneetbanden de metalen uit de stroom halen. Speciale luchtscheidingstechnieken splitsen vervolgens het papier en de folie van de afvalstroom. Het overgebleven afval gaat daarna door diverse infraroodscheiders, waardoor het eindproduct zo zuiver mogelijk voor afnemers op specificatie wordt gemaakt. In de laatste fase gaat de overgebleven stroom door een sorteercabine waar deze handmatig op kwaliteit wordt gecontroleerd en verder wordt geoptimaliseerd.

Het Grondstoffencentrum Amsterdam beslaat een oppervlakte van ruim 46.000m² waarop een grote sorteerhal met de nieuwe sorteerlijn, diverse sorteerbunkers en een kantoorgebouw zijn gevestigd. Er is nadrukkelijk geïnvesteerd in vloeistofdichte voorzieningen voor het op een milieuverantwoorde wijze tijdelijk opslaan van diverse soorten afvalstromen en omdat het centrum in de Amsterdamse haven gevestigd is, fungeert het ook als locatie voor het realiseren van duurzame scheepsverladingen.

 

Het Grondstoffencentrum verwerkt op jaarbasis in circa 300.000 ton afval, waarvan bijna 80% wordt gerecycled tot grondstof voor nieuwe producten. Het centrum biedt werkgelegenheid aan zo'n tachtig eigen medewerkers, vijftig externen en verwerkt met name de afvalstromen grof huishoudelijk- en bedrijfsafval, bouw- en sloopafval, hout, papier en karton, hol- en vlakglas en kunststoffen.

 

www.vangansewinkel.com

 

 

 

Via Twitter volgen wij ...